Kybernetická bezpečnost

S roustoucí složitostí technologií a narůstající rychlostí vývoje nových prvků narůstá také náročnost správy všech IT sítí. O to více je nutné zaměřit se na zabezpečení těchto systémů a to nejen v rámci útoků z "venkovního" prostředí, ale stejně tak i v rámci vnitřní firemní komunikace.

V oblasti kybernetické bezpečnosti, jež zahrnuje veškerá dnes používaná zařízení, se toto pravidlo s narůstajícími útoky projevuje o to více a na zabezpečení sítí a koncových zařízení je kladen mnohem větší důraz než dříve. V dnešních firmách není nic cennějšího než samotná firemní data a vnitřní informace. Nejde jen o plány výrobků, informace o vnitřních procesech, maržích apod., ale jedná se také o informace o zaměstnancích, skýtající nejen osobní údaje, ale také mzdy a další data.

Kybernetickou bezpečnost dělíme na několik fází:

  • Fáze č. 1 - Ochrana proti vniknutní "zvenčí"
    • Jedná se o zapojení firewallů a antivirových programů do sítě. Tyto služby dokáží odfiltrovat většinu případných útoků, jež přichází v venkovního prostředí firmy.
  • Fáze č. 2 - Ochrana proti únikům dat "zevnitř"
    • Výše uvedené služby neochrání společnost ze strany jejich zaměstnanců a návštěvníků. K tomuto slouží různé monitorovací a další systémy, jež zamezují například vynesení dat z budovy.
  • Fáze č. 3 - Zálohování dat
    • Další částí kybernetické bezpečnosti je zálohování dat pro případ výpadku systémů či externího vlivu - například požáru.
Jakub Rybka

Jakub Rybka
Obchodník - PRTG & Kybernetická bezpečnost

nebo

Využijte náš kontaktní formulář

Kontaktní formulář
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Vaše zpráva