top of page

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - DIGITÁLNÍ PODNIK

Na co lze čerpat?
Investice do IT
Kdo může čerpat?
Malé a střední podniky
Jaké aktivity budou podporovány?
 • Podpora digitální transformace firmy

 • Logistické a skladové technologie

 • Vnitropodniková konektivita

 • Kybernetická bezpečnost

 • ERP, operační systémy a další základní kancelářský software a hardware

Kolik může projekt získat?
0,5 - 30 mil. Kč
Procento podpory?
35 - 45 %
Pro koho je program určen?
 • Malé a střední podniky

 • Projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hlavního města Prahy

 • Sídlo společnosti může být v Praze

Na co se vztahuje dotace?
 • Pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku nezbytného pro digitalizaci podniku, jako jsou servery, pokročilejší HW a SW, systémy na bázi AI, rozšířená realita, ale také roboti nebo QR čtečky

 • Zabezpečení firemních sítí (kybernetická, počítačová bezpečnost)

 • Umožnění nebo zlepšení sledování spotřeby, teploty nebo aktuálního stavu na skladu vedoucí ke zlepšení logistiky atp.

Výše dotace?

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 3 miliony korun.​

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů

 • Střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů

Podávání žádostí:

Do 15.11.2021

bottom of page