top of page

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - POVEZ II.

Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců patří ke klíčovým činnostem firem. Získejte dotaci až 6 mil. Kč z projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců".

Na co lze čerpat?
Vzdělávání zaměstnanců
Kdo může čerpat?
Malé, střední a velké podniky
Kolik může projekt získat?
0,5 - 6 mil. Kč
O co jde?

Dotační projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ).​

Tento zajímavý projekt Ministerstva práce a sociálních věcí realizovaný přes Úřad práce ČR a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu je určen jako podpora dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Procento podpory?
85 - 100 %
Podmínky programu (aktuální od 24. 4. 2020)
  • Zapojení zaměstnanců pracujících na HPP i DPČ

  • Podpora zaměstnanců pracujících mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

  • Minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka

  • Podpořit lze nové i online vzdělávání (elektronická forma bude akceptována pro aktivity od 12. 3. 2020)

  • Zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání - zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců (primárně tzv. hardskills)

Pro koho je program určen?

O dotaci v rámci projektu POVEZ II. mohou žádat podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří. Cílovou skupinou jsou stávající i potenciální zaměstnanci.​

Kromě výrobních firem mohou čerpat například i grafická studia, projektové kanceláře, IT firmy, banky nebo pojišťovny, účetní nebo auditorské firmy, marketingové agentury či advokátní kanceláře.

Praktické využití programu

V rámci dotace v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců (OPZ) je možné čerpat na akreditované, neakreditované a odborné jazykové kurzy, obnovu a získání řidičských oprávnění skupiny C, D, E, T, programování a obsluhy CNC strojů, profesní průkazy, obsluhu vysokozdvižných vozíků, obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění, IT gramotnost, kurzy z oblasti odborné IT, účetní, daňové ekonomické kurzy, jakékoliv další technické dovednosti apod.. 

Výše dotace?

Výše dotace činí 0,5 - 6 mil. Kč za rok.

Výše dotace se vypočítává z ceny kurzu i náhrady mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní.

bottom of page