Úvod   Informační systémy

Informační systém OBCHODNÍK

Obchodník je informační systém určený pro provozovny maloobchodních prodejen, velkoskladů  a malých či středně velkých výroben. Nasazení systému Obchodník zpřesní a zefektivní práci na každé pracovní pozici v daném provozu firmy. Řadovým pracovníkům zjednodušuje a zrychluje práci související s evidencí nákupu zboží, skladováním a prodejem zboží. Vedení firmy poskytuje informace a podklady, jak pro každodenní, tak i pro dlouhodobá či strategická rozhodnutí.

Obchodník – variabilní řešení

Obchodník je implementační software, který umožňuje přizpůsobení se specifickým individuálním požadavkům uživatele. Nasazení je možné jak, v samostatných provozovnách, tak v sítích provozoven s různou úrovní řízených z centrálního ústředí firmy. Systém je oborově neutrální a při vhodné volbě typy zařízení pro pokladní místa, vážná místa, expedici apod. , jej lze nasadit do libovolného maloobchodního prodeje, velkoskladu nebo výrobny. Systém Obchodník je modulárně koncipován, minimální verze systému obsahuje standardní moduly potřebné pro běžný provoz maloobchodního provozu a případné rozšiřující moduly jsou nadstavbou, řešící specifickou problematiku daného provozu.

Obchodník a technické vybavení provozoven

Různorodost maloobchodních provozů a rozdílné požadavky na jejich technické vybavení je v systému Obchodník řešeno možností připojení široké škály zařízení – pokladen, váhopokladen, systémových váh, samoobslužných váh, tiskáren etiket s čárovými kódy, snímačů čárových kódů a mobilních terminálů pro sběr dat. Nabídka zařízení připojitelných do systému Obchodník je trvale rozšiřována o nové modernější typy s novými funkcemi a možnostmi.

Dálkový přistup

V případě nasazení Obchodníka v sítí prodejen s centrálním ústředím, je připojení jednotlivých prodejen řešeno dálkově přes internet. Práce se systémem Obchodník je pak shodná, jako při připojení přes lokální počítačovou síť. Pro případy výpadku internetového spojení je funkčnost stěžejních pracovišť (pokladny, váhy apod.) řešena tak, aby vždy tyto pracoviště byly plně funkční – jedná se o tzv. lokálním autonomní provoz.