Úvod   Kontakty a servis

Informační systémy

Podporu v oblasti informačního systému Helios zajišťuje:

Pobočka Zařazení Jméno a příjmení Email Telefon
Rožnov pod Radhoštěm Obchod Bc. Tomáš Vachala tvachala@hcv.cz +420 605 253 483

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro produkty HELIOS Easy a Orange naleznete zde.

Výuková videa naleznete zde.

Maintenance (roční poplatek za údržbu infromačního systému Helios) zahrnuje:

 1. Hot-line
  • Je určena k
   • řešení dotazu či požadavku Odběratele, jenž nepřesahuje 20 minut
   • přijetí, nahlášení Vad
  • Není určena k/ke:
   • školení uživatelů a implementační práce
   • programátorské práce a zakázkové úpravy programu
   • účetní, daňové a legislativního poradenství
  • Počet Incidentů (kauz) je pro infromační systém Helios v průběhu kalendářního měsíce limitovaný a to takto:
   • Pro instalaci s jednou databází na 3-násobek celkového počtu oprávněných uživatelů infromační systém Helios
   • Pro instalaci s více databázemi se zvyšuje násobek o hodnotu 1 za každých započatých 10 databází (tedy pro 2 - 10 databází 4x, pro 11 - 20 5x, atd.)
   • Limit není aplikován během prvních 3 měsíců používání dotčeného infromační systém Helios.
 2. Údržba infromačního systému Helios
  • Poskytnutí legislativních verzí se zapracovanými legislativními změnami do infromační systém Helios dle zakoupeného rozsahu licencí
  • Poskytnutí verzí infromační systém Helios s jeho průběžně aktualizovanými a rozšiřovanými standardními funkcemi
  • Poskytnutí verzí infromační systém Helios s rozšířenou funkcionalitou obecného charakteru plánu vývoje společnosti Asseco Solution a.s.
  • Poskytnutí aktualizovaných verzí infromační systém Helios v důsledku změn v informačních technologiích
  • Poskytnutí opravných (fix) balíků odstraňujících konkrétní Vady systému
  • Distribuce upravených verzí infromační systém Helios ve smyslu předchozího odstavce je realizována přes Zákaznický portál nebo jiným dohodnutým způsobem.
  • Distribuce upravených verzí infromační systém Helios mimo Zákaznický portál dohodnutým způsobem bude zajištěna ze strany Dodavatele nejpozději do 15 pracovních dnů od vydání nové verze.