Úvod   Informační systémy   Pokladní systémy

Obchodní pokladny

Námi nabízené pokladny je možné využívat pro elektronickou evidenci tržeb (EET). V případě, že poptáváte samostatnou pokladnu pro maloobchod (bez pokladního systému), najdete v našem E-shopu širokou nabídku pokladen, podrobnější informace ohledně EET uvádíme u každého typu pokladny.

Obecně jsou pokladny rozděleny jednak dle provedení (na klasické registrační pokladny, počítačové pokladny a dotykové pokladny), ale také dle velikosti provozovny, do které se uvažuje o jejich nasazení.

Pokladna maláKlasické registrační pokladny jsou vhodné do malých a středně velkých maloobchodů. Hlavní výhodou je nízká poruchovost, jednoduché ovládání, robustnost a odolnost vůči "hrubšímu" zacházení ze strany pokladní obsluhy. K těmto pokladnám lze připojit další zařízení (snímače čárových kódů, váh apod.).

 

Počítačová pokladnaPočítačové pokladny jsou vhodné všude tam, kde jsou vyšší nároky z hlediska využití pokladny i na jiné účely než jen prodej zboží. Například se může jednat o využití pro přístup na internet (objednávky, nabídky), případně využití širších možností pokladny (vystavení faktury, evidence inventury, dodacích listů apod.) K těmto pokladnám lze připojit další zařízení (snímače čárových kódů, váh apod.).

 

Dotyková pokladnaDotykové pokladny jsou využívány v provozech, kde je potřeba co nejvíce ušetřit místo na prodejním pultě nebo boxu. Z hlediska ovládání jsou jednoduché a vhodné zvláště pro provozy, kde se při prodeji předpokládá, že obsluha vybírá položky zboží z nabídky zobrazené na  monitoru. Obsluha je jednoduchá.