Úvod   Informační systémy   Informační systém Helios iNUVIO

Stavebnictví

Řešení pro stavebnictví pokrývá celý životní cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet, čerpání rozpočtu a fakturaci až po vyhodnocení finančních nákladů stavby. Nabízí řešení problematiky tzv. obslužných agend, které slouží jako podpora hlavní stavební výroby. Systém řeší i některá specifika stavebních firem v oblasti ekonomických agend jako jsou vnitrofakturace, práce s režiemi, pozastávky apod.

Z hlediska managementu je pro firmy velmi přínosné mít všechna pracoviště on-line propojena na jednu centrální databázi, protože dochází k zprůhlednění procesů, které se odehrávají na jednotlivých pracovištích.

Systém se stává nástrojem pro zajištění jednotné metodiky ve všech významných procesech stavební výroby. Největší přínosy lze očekávat v oblasti nákupu subdodávek a controllingu stavebních zakázek.

     
     

 

Tomáš Vachala

Tomáš Vachala
Obchodník - Informační systémy

nebo

Využijte náš kontaktní formulář

Kontaktní formulář
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Vaše zpráva