top of page

HELIOS iNuvio v Národním divadle moravskoslezském

Národní divadlo moravskoslezské (založeno 1919) se sídlem v Ostravě je největším profesionálním divadlem v Moravskoslezském kraji a zároveň největší kulturní institucí zřizovanou statutárním městem Ostrava. Je nepřehlédnutelným centrem kulturního, duchovního, intelektuálního a společenského života občanů Ostravy a širokého okolí. Jako jediné na Moravě má divadlo čtyři umělecké soubory – operu, činohru, balet a muzikál, které hrají pravidelně na třech stálých scénách: v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona a Divadle „12“. Ročně uvádí cca 16 premiér a odehraje téměř pět stovek představení.Národní divadlo moravskoslezské používá informační systém HELIOS iNuvio od roku 2020. Systém HELIOS byl navržen jako ideální volba pro divadlo díky doporučení ze strany jeho zřizovatele – statutárního města Ostravy. Toto doporučení nebylo náhodné, nýbrž vycházelo z úspěšného využívání tohoto systému jinou organizací pod správou města – Knihovnou města Ostravy. V jejich případě se HELIOS ukázal jako klíčový nástroj pro efektivní a spolehlivé řízení informací, což přimělo i divadlo k jeho zavedení jako nezbytného nástroje pro optimální chod jejich vlastních procesů. Tato společná zkušenost poskytla přesvědčivý důkaz o všestranných schopnostech HELIOSu a jeho adaptabilitě na specifické potřeby různých institucí, podtrhujíc jeho silnou pozici jako osvědčeného nástroje pro komplexní řízení a správu dat.


OČEKÁVÁNÍ

„Bylo požadováno, aby program uměl vést účetnictví příspěvkových organizací, provádět měsíční zpracování DPH a kontrolního hlášení, připravovat čtvrtletní účetní závěrky pro zřizovatele a Ministerstvo financí ČR, tzv. pomocný analytický přehled (PAP) a roční konsolidační výkazy pro zasílání do Centrálního systému účetnictví státu (CSÚIS).“ vzpomíná Ing. Jaroslav Gábler, vedoucí ekonom Národního divadla moravskoslezského.


REALITA

V rámci posledního čtvrtletí roku 2019 byly zahájeny rozsáhlé analytické a přípravné práce. Jejich cílem bylo pečlivě připravit terén pro zahájení účtování a evidování v systému HELIOS iNuvio od Ledna roku 2020. Tato fáze přinesla řadu významných přínosů a změn, které ovlivnily pracovní procesy a fungování organizace. Mezi klíčové přednosti, jež implementace systému HELIOS iNuvio přinesla, patří hlavně sjednocení agend do jednotného systému. Tím došlo k významnému zpřehlednění a zjednodušení pracovních aktivit. Automatizace těchto procesů se stala klíčem ke zvýšení efektivity a optimalizaci času, který se dříve věnoval ručním úkonům. Zvláště významným krokem bylo pak zefektivnění všech procesů souvisejících s reportováním a vedením účetnictví pro příspěvkové organizace. Kromě toho byly provedeny programátorské úpravy, jež výrazně usnadnily a zefektivnily přenos faktur z rezervačního systému Colosseum. Tato integrace představovala klíčový krok k dosažení plné automatizace přenosu dat, čímž se eliminuje možnost lidských chyb a výrazně se zrychlují a usnadňují procesy fakturace a evidence.


DOPORUČENÍ

Informační systém HELIOS iNuvio je velice silný kandidát pro jakoukoli organizaci hledající variabilní a rozsáhlé výstupy. Jeho výjimečnost spočívá v široké škále možností, které nabízí, a jeho flexibilitě, která umožňuje adaptaci na různé potřeby a provozní prostředí různých institucí. Jeho variabilita se projevuje v různých odvětvích a sektorech, což dokazuje jeho univerzálnost a adaptabilitu na různé institucionální potřeby. Velké množství výstupů, které systém generuje, poskytuje užitečné informace pro správu, plánování a strategické rozhodování nejen ve sféře umění a divadla, ale i v rámci obchodních a manažerských procesů. S vědomím potřeb moderních organizací je systém HELIOS iNuvio vhodným nástrojem pro komplexní správu informací, který přináší užitek a konkurenční výhodu v dnešním dynamickém prostředí. Jeho schopnost přizpůsobit se různým potřebám a generovat široké spektrum výstupů činí z tohoto systému výborný nástroj pro strategické rozhodování a úspěšnou správu organizací ve všech oborech.30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page