top of page

Phishing a jak se mu bránit?


Bezpečnostní tipy HCV
Chraňte svou identitu

V digitálním věku, kdy se naše osobní a firemní údaje nacházejí na internetu téměř bez kontroly, je důležité chránit se před nebezpečím phishingových útoků. Víte jak se vy a vaši zaměstnanci můžete bránit proti těmto útokům a udržet své údaje v bezpečí.


Pravidelné vzdělávání zaměstnanců: Jedním z klíčových kroků k prevenci phishingu je vzdělávání zaměstnanců. Důkladné školení o tom, jak rozpoznat phishing e-maily, webové stránky a jiné podvodné praktiky, je nezbytné. Zaměstnanci by měli být obeznámeni s nejnovějšími technikami a znaky phishingu, aby mohli rychle a správně reagovat.


Filtrování e-mailů: Implementace silných filtrů pro e-maily může efektivně snížit riziko phishingových útoků. Automatické označování potenciálně podezřelých e-mailů a jejich oddělení od běžné pošty je již dnes standardem v rámci firemních firewallů a dopomáhá zaměstnancům vyhnout se otevírání nebezpečných zpráv.


Opatrnosti není nikdy na zbyt:

Zaměstnanci by měli být obezřetní při klikání na odkazy v e-mailech, zvláště pokud původce zprávy není známý. Před otevřením odkazu je vhodné přejet kurzorem myši nad odkaz a zkontrolovat, zda URL adresa vypadá důvěryhodně. V případě pochybností je lepší odkaz neotevírat a informovat o tom IT oddělení.


Zabezpečené přihlašování: Silné heslo je dnes již základním prvkem zabezpečení proti phishingu. Zaměstnanci by měli být povzbuzováni k používání unikátního a složitého hesla pro každou službu, kterou používají. Mimoto by se váš IT správce měl postarat o to, aby hesla byla pravidelně měněna. Bezpečnost přihlašování lze také jednoduše povýšit vícefaktorovým přihlašováním například s pomocí externí aplikace, nebo SMS.


Pravidelné aktualizace softwaru:

Operační systémy, aplikace a antimalwarové systémy jsou nezbytné pro minimalizaci rizika úspěšných phishingových útoků. Proto je důležité tyto systémy pravidelně aktualizovat, protože výrobci často zahrnují bezpečnostní opravy na základě aktuálních rizik a hrozeb. Aktualizace systémů běžně odstraňují známé chyby, které mohou být využity útočníky.


Phishingové útoky jsou vážným nebezpečím pro firmy v dnešní digitální době. Naše společnost silně doporučuje, aby firmy přijaly preventivní opatření a vzdělávaly své zaměstnance nejen o nebezpečích phishingu. S dodržováním těchto bezpečnostních tipů mohou firmy minimalizovat riziko phishingových útoků a udržet své údaje v bezpečí.


S přibývajícími legislativními požadavky rostou také nároky na dodržování těchto pravidel. My vám se splněním těchto požadavků rádi pomůžeme. Sháníte školení pro své zaměstnance nebo pomoc legislativními a normativními požadavky? Jsme tu pro vás.
27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page